Foreningen har ikke arrangert fest på fire år, men nå klinker de til igjen!

Fra byggedugnad til festdugnad.