198 tunge kjøretøy ble nektet å kjøre inn i Norge

Storaksjon på grensen ga resultater.