Gå til sidens hovedinnhold

Nå blir det nye regler – følger du ikke med, kan skiltene ryke

Artikkelen er over 3 år gammel

Nye regler for EU-kontrollen.

EU-kontroll er obligatorisk for alle personbiler fra de er fire år gamle. Da skal bilen inn til kontroll, annethvert år.

Periodisk kjøretøykontroll er det offisielle navnet på ordningen som ble innført på 1990-tallet. Denne har vært svært viktig for å sørge for at den norske bilparken er i forskriftsmessig stand.

Underveis har det blitt gjort en rekke endringer på EU-kontrollen, både rundt det formelle og selve innholdet i testen.

Nå kommer en ny, nemlig at du kan gjennomføre EU-kontrollen når du vil, så lenge kjøretøyet er godkjent innen kontrollfristen.

Starter i uke 49

Selve kontrollfristen er endelig, du risikerer avskilting hvis fristen ikke blir overholdt. Det skriver Statens vegvesen på sin egen nettside, Vegnett.

Til nå har Statens vegvesen sendt et purrebrev når kontrollfristen var utløpt. I gjennomsnitt sendte Vegvesenet 500.000 slike purrebrev per år, og mottakeren av brevet fikk en ny kontrollfrist.

Dette blir det slutt på, i den nye ordningen er fristen endelig. Nå kommer Vegvesenet til å sende et påminnelsesbrev to måneder før den endelige kontrollfristen. De første påminnelsesbrevene sendes ut i uke 49. Selv om du kan gjennomføre kontrollen når du vil, får du aldri mer enn to måneder på å utbedre eventuelle feil.

Større fleksibilitet

– Tidligere var det slik at siste siffer i registreringsnummeret var styrende for når bilen skulle inn til kontroll. Etter 8. februar 2019 er det dato for førstegangs registrering som danner utgangspunktet for fristen. Kjøretøyeiere får også større fleksibilitet ved at de kan gjennomføre kontrollen når det passer for dem, forklarer avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen, til Vegnett.

Det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar.

– Den fristen du har ved overgangen gjelder til du har gjennomført en ny kontroll. Deretter får du en ny frist basert på den datoen du utfører kontrollen, utdyper Harsem.

Tøffere krav

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7500 kg skal inn hvert år.

Det blir også nye krav om en egen opplæring og personlig godkjenning for dem som utfører EU-kontrollen.

Blir begjært avskiltet

– I dag er det bare krav til virksomheten som utfører kontrollen, men nå blir det krav om opplæring og personlig godkjenning av kontrollører og tekniske ledere. Målet er bedre, likere og mer trafikksikre kontroller, sier Harsem, til Vegnett.

Hvis bilen ikke blir godkjent ved EU-kontrollen, vil du få to måneder på å utbedre feilene, men likevel ikke lengre frist enn du opprinnelig hadde. Derfor er det viktig at du beregner nok tid til både kontroll og eventuell etterkontroll. Overholder du ikke fristen for godkjent EU-kontroll kan kjøretøyet bli avskiltet hvis du møter Vegvesenet, Politiet eller Tolletaten langs veien. Hvert år er det i gjennomsnitt cirka 200 000 biler som er registrert som «begjært avskiltet».

Kommentarer til denne saken