Her blir det ny brannstasjon: – En stasjon som er bygd for framtida

NY STASJON: NRBR får ny brannstasjon på Lystad sør for Sørumsand. Det blir en moderne stasjon, bygd for framtida.

NY STASJON: NRBR får ny brannstasjon på Lystad sør for Sørumsand. Det blir en moderne stasjon, bygd for framtida. Foto:

Om to år er det slutt med deltidsansatte brannfolk. Da skal en ny brannstasjon stå ferdig.

DEL

– Alt er i rute så vi håper å kunne flytte inn i den nye brannstasjonen høsten 2021, sier brann- og redningssjef Arne Stadheim i Nedre Romerike Brann- og redningsvesen (NRBR).

Da samles dagens brannstasjoner ved Fetsund og på Sørumsand i et helt nytt anlegg på Lystad sør for Sørumsand, like ved grensa til Fet kommune. Avstanden til Sørumsand sentrum, som er et tettsted med forventet høy befolkningsvekst, er 2,7 kilometer.

– Dette blir en god stasjon som blir bygd for framtida, sier Stadheim.

Får flere oppgaver

Den nye stasjonen blir uten administrasjon og ledelse, men en del av kapasiteten på dagtid ved stasjonene i Lørenskog og Skedsmovollen vil bli flyttet til Lystad. Hvilke er ikke avklart.

I tillegg vil man flytte en del av utstyret til skogbrannvernet ut til den nye stasjonen.

NÆR SØRUMSAND: Den nye brannstasjonen blir liggende 2,7 kilometer sør for Sørumsand, som kan sees i bakgrunnen.

NÆR SØRUMSAND: Den nye brannstasjonen blir liggende 2,7 kilometer sør for Sørumsand, som kan sees i bakgrunnen. Foto:

Plasseringen av stasjonen er valgt ut ifra responstid både til Sørum og til Fet. Blant annet skal man ikke ha lengre utrykningstid enn ti minutter til Pålsetunet i Fet. Den utrykningstiden klarer man ikke til Fjuk bo- og behandlingssenter, men der settes det inn tiltak som gjør at responstida likevel blir akseptabel.

– Plasseringen er velfundert, understreker Stadheim.

Døgnbemannet stasjon

Brannstasjonene både i Fetsund og på Sørumsand har deltidsansatte brannfolk. Det har vært en utfordring.

– Når forutsetningen er at du må bo og jobbe maksimum fem minutter unna brannstasjonen reduserer det rekrutteringsmulighetene kraftig. Med ny stasjon, med døgnkontinuerlig vakt, blir alle på stasjonen brannfolk heltidsansatte, sier Stadheim.

Den nye plasseringen med døgnbemannet hovedbrannstasjon gir NRBR generelt høyere kompetanse i området, og vil også gi økt øvelsesfrekvens.

Plasseringen vil også redusere sårbarheten øst for Glomma knyttet til dagens avhengighet av Fetsundbrua for tilkomst fra vest.

Videre vil den nye plasseringen gjøre det enklere å støtte deltidsstyrkene i Aurskog-Høland.

Nytt næringsområde

Torsdag skal reguleringsplanen for brannstasjon og næringsområde Lystad opp til 1.-gangsbehandling i miljø- og samfunnsutviklingsutvalget i Sørum, og rådmannen innstiller på at reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn.

Det totale planområdet er på 118 dekar, hvorav en brannstasjon legger beslag på 18,5 av disse.

Det er Sørum kommune som har ansvar for å regulere, prosjektere og bygge ny brannstasjon, mens det interkommunale NRBR leier tilbake bygg og område.

Næringsområdet er på sin side en erstatning for Orderudjordet som ble endret fra næringsområde til boligformål.

Artikkeltags