Advarer mot utfordrende grunnforhold på ny brannstasjonstomt

Utbyggere advares mot utfordrende grunnforhold når byggingen av Løken brannstasjon legges ut på anbud.