Brannvesenet innfører begrensninger på skogsdrift

FRYKTER SKOGBRANN: NRBR frykter skogbrann og innfører begrensninger på skogsdriften.

FRYKTER SKOGBRANN: NRBR frykter skogbrann og innfører begrensninger på skogsdriften. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Tilnærmet ingen nedbør de siste ukene har ført til ekstremt stor skogbrannfare på Romerike. Nå har brannvesenet sett seg nødt til å innføre restriksjoner også på skogsdriften.

DEL

Det kommer fram i en pressemelding fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR).

En av begrensingene innebærer at det til envher tid må være en vannvogn, spredevogn eller pumpe fra en lokal vannkilde i tillegg til tilstrekkelig slangekapasitet for å dekke området der hogsten pågår tilstede.

Alternativet kan være en beredskapspakke med brannsmekke, vannkanne, vanndunk og hakke i tillegg til brannslukkingsapparat, skriver informasjonsrådgiver Linda Stuvland i NRBR.

Flere begrensinger

I tillegg har NRBR i samarbeid med brannvesenet i Oslo og Asker og Bærum lagt disse begrensingene for skogsdriften i vårt område:

  • Unngå drift i sør- og vestvendte lier med mye lyngvegetasjon eller annet brennbart materiale
  • Unngå drift på tørre furukoller
  • Unngå drift i områder med blokkmark hvor det er stor fare for steinskjæring og gnister fra kjettinger/belter
  • Utvis ekstra stor oppmerksomhet ved håndtering av drivstoff/olje, bruk av sveiseapparater eller åpen ild
  • All ukontrollert ild skal meldes 110-sentralen umiddelbart
  • Drift i nord- og østvendte granlier, områder med dypt jordsmonn og i en del områder med god adkomst og god vanntilgang for brannslokking kan være gode alternativer
  • Drift må ha god adkomst for brannslokking og god tilgang på vann i nærheten
  • Unngå drift ved frisk bris eller sterkere vind
  • Ikke forlat hogstområdet før minst en halv time etter at driften er avsluttet for dagen

Begrensningene gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde.

Artikkeltags