Klokka to på natten våknet familiefaren av jordfeilvarsleren som pep. Da fikk han se dette

– Det er som regel feil bruk, overbelastning eller skader på utstyret som fører til brann.