– Vil pendlerne betale 100 kroner i bompenger?

Ønsker ny bru: Kjell Grøneng (t.v.), Knut Stålsett, Marit Kringberg, leder Anne-Hege Svartdal og Rolf Gjetrang i Fetsund Vel kjemper for alternativ A for ny Glommakryssing.

Ønsker ny bru: Kjell Grøneng (t.v.), Knut Stålsett, Marit Kringberg, leder Anne-Hege Svartdal og Rolf Gjetrang i Fetsund Vel kjemper for alternativ A for ny Glommakryssing. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Fetsund Vel frykter konsekvensene av dyr løsning på ny Glommakryssing.

DEL

Fetsund Vel er bekymret.

Bekymret for at politikerne trumfer gjennom E2-alternativet for ny Glommakryssing.

Bekymret for at et slikt vedtak skal forskyve en ny bru enda mange år fram i tid.

Og ikke minst: Bekymret for pendlerne som skal betale for gildet.

Ifølge velet vil bilistene måtte betale en meget høy pris for ny trafikkløsning gjennom Fet dersom Ap, Frp og Venstre får viljen sin.

– E2 er estimert til å koste 1 milliard kroner mer enn alternativ A. Per i dag er det bevilget 350 millioner kroner til Glommakryssing fra statens side. Resten skal pendlere fra blant annet Aurskog-Høland, Sørum og Fet betale. Våre beregninger viser at det vil koste minst 100 kroner om dagen i bompenger med E2. Og det er et forsiktig anslag, sier leder Anne-Hege Svartdal i velet til Indre Akershus Blad.

– A er best

For velet har det aldri vært aktuelt å gå for andre alternativer enn A. Det betyr firefeltsvei i eksisterende trasé. Alternativet er ett av tre som også Statens vegvesen heller til.

E2-alternativet, som et flertall av kommunestyret har gått inn for, vil bety tunnel i bunnen av Hovinbakken med bru over Glomma nord for Stangeskovene.

– Det vil være en skandale også for lokalmiljøet dersom dét blir den endelige løsningen, mener velet.

– Alternativ A vil kunne ta unna all trafikk, tar liten del dyrka mark og gjør tidlig byggestart mulig. I E2 blir store mengder matjord berørt, gårder mister grunn, trafikken vil gå gjennom boligområder med stor befolkningstetthet og frosk og deres tunneler i Merkja blir rasert, sier Marit Kringberg.

Vel-medlemmene har lite forståelse for at lokalpolitikerne synes å gå imot anbefalingene fra vegvesenet.

– Vi har tillit til at fagfolkene i denne saken tar den beste vurderingen. Det er vegvesenet som har kompetansen på veibygging, sier Svartdal.

Velet er i gang med en underskriftskampanje som skal leveres ordfører John Harry Skoglund.

– Vi må se alternativene

Ordfører Skoglund er fortsatt overbevist om at E2 er det beste alternativet for Fet kommune.

– Vedtaket er basert på mulighetsstudien. Det er alt vi har av dokumentasjon foreløpig. Basert på framtidig utvikling av Fetsund sentrum og Fetsund Lenser, er E2 den beste løsningen. I en slik sak vil alltid berørte engasjere seg. Jeg er imidlertid interessert også å høre hva den gemene Fet-innbygger mener. E2 vil bli noe dyrere, men eksakt pris og hva det vil bety i bompenger kan ingen si noe om nå, sier Skoglund til Indre Akershus Blad.

Statens vegvesens anbefalinger skal behandles politisk på nyåret.

Artikkeltags