Sørum med ja til bompenge-finansiering av ny Glommakryssing

Artikkelen er over 1 år gammel

Gir sin prinsipielle tilslutning.

DEL

Onsdag vedtok kommunestyret i Sørum å gi sin prinsipielle tilslutning til at videre planlegging, samt utbygging av riksvei 22/kryssing av Glomma, kan finansieres delvis med bompenger.

Videre vedtok kommunestyret følgende:

  • Fastsetting av endelig bompengeordning skjer på grunnlag av en mer detaljert bompengeutredning. Denne utredningen må vektlegge utilsiktede konsekvenser, som for eksempel økt trafikk på alternative ruter uten bompenger.
  • Statens vegvesen legger frem endelig forslag til bompengeutredning med takster når det foreligger godkjent reguleringsplan for prosjektet.
  • Konsekvenser for trafikk og trafikksikkerhet på fylkesvei 171 skal vurderes særlig.
  • Bompengetakstene må holdes på et minimum for å unngå utilsiktede ringvirkninger.

Mandag 25. mars skal Fet kommunestyre behandle saken om ny Glommakryssing.

Artikkeltags