Boligutvikleren er rekordengasjert: – Det har gått med både helger, kvelder og netter!

– Vi har sagt nei lenge. Nå er tida inne for å si ja!