En årelang strid om tre boligområder går mot slutten: – Ingen tvil om at saken har skapt mye frustrasjon

Politikerne i Aurskog-Høland kommer beboere på tre byggefelt i møte med blant annet å overta drifts- og vedlikeholdsansvar for vann og avløpsanlegg. Dermed går en årelang strid mot slutten.