(Siste)

Derfor er det viktig å ta forholdsregler slik at du unngår store ekstrautgifter.

– I perioder med kulde ser vi at antall vannskader øker kraftig, og skadeutbetalingene kan bli veldig store. Men mange av skadene kan forhindres, sier administrerende direktør i DNB forsikring, Ketil Voll.

2010 var et ekstremår med rundt 40.000 skader, og skadeomfanget kom opp i langt over to milliarder kroner. Det meste av dette skyldtes frostskader etter ekstreme kuldeperioder.

De siste årene har forsikringsselskapene fått inn mellom 20.000 og 25.000 skader, der kostnaden har ligget på mellom 1 og 1,5 milliarder kroner.

- De siste vintrene har vært forholdsvis milde, men selv under moderate kuldeperioder får vi mange vannskader inn til oss. Mange av skadene skjer på grunn av frosne rør og rørsprengning, og som oftest skjer dette på grunn av at folk har det for kaldt. De som er heldige slipper unna med bare å miste vannet i huset for en kort periode. De som er skikkelig uheldige risikerer skader i millionstørrelsen som ofte fører til at de må flytte fra boligen i lange perioder, påpeker Voll.

– Det lønner seg ikke å spare på strømmen når det er sprengkulde. Husk å ha tilstrekkelig med varme med i alle rom med vanninstallasjoner, også i rom man ikke benytter til daglig hvor det kanskje også er en vask. Ryker for eksempel røret på gjesterommet eller ekstratoalettet på loftet, blir det vannskader fra loft til kjeller, påpeker Ketil Voll.

Han ber også huseiere om å være oppmerksomme på vannrør i yttervegg eller andre rør og avløpskonstruksjoner som er utsatt for frost.

– Dersom du skal bort, for eksempel på vinterferie, er det lurt å stenge hovedstoppekranen i huset. Åpne en av kranene og slipp ut vanntrykket i rørene. Dette reduserer sjansen for at rørene fryser i stykker, og du slipper vannlekkasje når isen i røret smelter igjen, framholder Voll.

Dette er det krav til på fritidsboligen når du ikke er der. Har du glemt å gjøre det er det best å få det gjort nå, for antall vannskader på fritidsboliger har eksplodert de senere årene. Det anbefales også at utleiere forsikrer seg om at leieboer i huset eller kjellerleiligheten ikke sparer på strømmen, men har tilstrekkelig varme på til å unngå frostskade. (ANB)

Gode råd mot vannskader i kulda

  • Alle i boligen bør vite hvor hovedstoppekranen er og hvordan den brukes.
  • Steng hovedstoppekranen når du reiser bort.
  • Rengjør sluk.
  • Husk tilstrekkelig varme for å unngå frostsprenging av vannrør.
  • Bytt ut gamle slanger til vaske- og oppvaskmaskin.
  • Sørg for jevnlig tilsyn med hus og hytte om du er bortreist. Bruk gjerne naboer, vaktselskap o.l.
  • Ved vannlekkasjer stenger du hovedstoppekranen, ringer rørlegger raskt og gjør det du kan for å fjerne/tørke opp vannet.