(Siste)

Stadig færre unge eier sin bolig. Det kommer fram i en undersøkelse YouGov har utført for Nordea. 26 prosent av dem mellom 19 og 29 år oppgir at de eier boligen de bor i. Det er en nedgang fra 30 prosent fra året før.

– Strengere utlånsregler og høy prisvekst har gjort det vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet. Unge førstegangskjøpere sliter i langt større grad enn tidligere med å realisere boligdrømmen, sier Elin Reitan. Hun er forbrukerøkonom i Nordea.

Blant studenter har også andelen boligeiere falt. Cirka 10 prosent av studentene eier nå sin egen bolig, ifølge undersøkelsen. Det er en nedgang fra 17 prosent året før.

– De fleste studerende boligkjøpere må ha hjelp fra foreldrene sine for å komme seg inn på boligmarkedet. Innstrammingene på boliglån har imidlertid gjort det vanskeligere for mange foreldre å hjelpe barna inn på boligmarkedet, uttaler Reitan.

Boligprisene falt med 1,2 prosent i juli. Korrigert for sesongvariasjon var nedgangen 0,2 prosent. Dette er tredje måned på rad med nedgang i prisene på boligmarkedet.

– Dette er gode nyheter for de som står utenfor boligmarkedet. Boligdrømmen blir lettere å realisere når boligprisene faller, påpeker Elin Reitan.

Men hun ber folk være forsiktige når de skal anskaffe seg bolig.

– Selv om boligkjøpet fortsatt er en god investering for de aller fleste, bør du revurdere kjøpet dersom du har en usikker jobb eller inntekt, om du er usikker på hvor lenge du blir boende eller hvis du har en så stram økonomi at du må strekke den økonomiske strikken langt for å bli boligeier. Dersom du plutselig må selge boligen din og prisene har falt, kan du ende opp med store tap, advarer Reitan. (ANB)