(Siste)

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) har hvert tredje hjem problemer med fukt som kan føre til astma, allergier og andre sykdommer.

– Den beste tiden å sjekke boligen for fukt og muggsopp er nå i de kaldeste vintermånedene. Det har også en positiv helseeffekt å lufte godt og holde en riktig innetemperatur, sier fagdirektør Espen Fuglesang i Norges Takseringsforbund.

Ifølge FHI er de fleste av disse skadene i krypkjellere og uinnredede loft, men også i oppholdsrom hvor fuktskadene kan utgjøre et helseproblem er det fukt.

Det er først og fremst luftveisplager som astma, pustebesvær, hoste, luftveisinfeksjoner, bronkitt samt eksem som forbindes med fuktige innemiljøer.

Fukt- og muggsoppskader er ifølge FHI ansett som den viktigste negative helsefaktoren i innemiljøet.

De fleste oppholder seg mye innendørs på vinteren, og vi varmer opp huset mer enn vanlig. Ifølge Folkehelseinstituttet bør ikke innendørstemperaturen overstige 22 grader. Dette kan «gi en betydelig reduksjon i antall personer som opplever tørr luft og andre inneklimaplager».

Saken fortsetter under bildet.

I tillegg er det viktig å lufte godt ut noen minutter hver dag.

Ikke la fukt fra dusj og klestørking få spre seg i oppholdsrom. Det finnes også gode produkter som fjerner fukt i innemiljøet. De såkalte luftavfukterne trekker til seg fukt samtidig som de blåser ut tørr luft.

Ifølge Fuglesang er vintermånedene spesielt godt egnet til å avsløre fukt og kondens som dannes i oppvarmede rom der reoler, skap og bilder står inntil en yttervegg. Spesielt soverommet, der sengegavlen ofte står inntil en kald yttervegg, er utsatt for kondens som dannes der fuktig luft møter kald yttervegg.

– Dette er ofte en kilde til muggsoppvekst, noe som er svært negativt for inneklimaet, sier Espen Fuglesang. (ANB)