(Siste)

Prisene falt 0,2 prosent i oktober, men korrigert for sesongvariasjoner steg de med 0,4 prosent. Boligprisene er nå 0,7 prosent høyere enn for et år siden.

Prisutviklingen i oktober bryter dermed med trenden de siste månedene, men administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge mener det er for tidlig å si om vi ser et trendskifte.

– Vi forventer en negativ utvikling i november og desember, men det er jo usikkert om dette er et pust i bakken eller begynnelsen på et skifte. Det vil tiden vise, sier Dreyer.

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, mener boligprisutviklingen i oktober er overraskende sterk etter prisutviklingen det siste året. Men han mener det er naturlig at markedet nå henter seg inn igjen.

– Det er grunn til å tro at boligmarkedet vil utvikle seg mer balansert gjennom 2018, enn de voldsomme svingningene vi har sett i 2016 og 2017, sier Geving.

I Oslo har boligmarkedet stupt siden april i år, og nedgangen fortsetter her. Hovedstaden hadde den svakeste prisutviklingen i landet, med en nedgang på 1,8 prosent.

John Sætre, leder for bankvirksomhet i Nordea Norge, mener korreksjonen i markedet samlet sett kan være en sunn utvikling.

– Prisnedgangen er betydelig i Oslo-markedet, men vi må samtidig huske at vi kommer fra en periode med foruroligende kraftig prisvekst, sier Sætre. Han har tro på at prisnedgangen vil fortsette, og regner med fallende priser i Oslo det neste halvåret.

– I landet ellers tror vi på en mer avdempet utvikling, hvor prisutviklingen blir rimelig flat, mener Sætre.

Sterkest vekst hadde Moss med en økning i prisene på 0,4 prosent, mens flere av de andre store byene i Norge har hatt en nedgang i oktober. Både Bergen (-1,5), Trondheim (-1,1) og Stavanger (-0,4) har hatt en nedgang i boligprisene.

Tolvmånedersveksten fortsetter å svekke seg vesentlig. I likhet med i oktober måned hadde Moss den sterkest tolvmånedersveksten, mens Oslo hadde den svakeste. I Moss steg prisene med 9,2 prosent, mens nedgangen i Oslo var på 2,8 prosent.

Det tok i gjennomsnitt 40 dager å selge en bolig i oktober 2017, noe som er seks dager mer enn i oktober 2016.

I oktober ble det solgt 8.452 boliger i Norge, og det er 8,2 prosent flere enn samme måned i 2016. Hittil er det totalt solgt 76.339 boliger landet over, det betyr tilnærmet samme nivå som året før.

Dreyer mener en årsak til salgsøkningen i oktober er at usikkerheten som har preget boligmarkedet den siste tiden, har ført til en kraftig reduksjon i av salget av nye boliger.

– Det er sannsynlig at mange av dem som vurderer kjøp av nye boliger, nå har beveget seg over i bruktboligmarkedet, sier Dreyer. I oktober ble det lagt ut 9.013 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,4 prosent flere enn i samme måned i 2016.

Så langt i år er det lagt ut 88.875 boliger for salg i Norge – 8,1 prosent flere sammenlignet med 2016.

– Vi ser tendenser til at økningen på tilbudssiden modererer seg i de største byene. Det blir derfor ekstra spennende å se hvor mye av dette som vil bli tatt unna før nyttår, sier han. (ANB-NTB)