Stor skogeier på Setskog med storinvestering i Lillestrøm

Borggården i Lillestrøm har skiftet eier. Lillestrøm Delta har kjøpt eiendommen som ledd i sin satsing i byens kulturkvartaler.