Gubben mot strømmen

Må absolutt all produksjon og alle tjenester her i landet drives som en butikk?
Publisert