Hvor høye på oss sjøl greier vi å bli?

Det blir stadig mer typisk norsk å være sjølgod.
Publisert