Jul på Brua – hos en som fortsatt har trua

I år ønsker jeg meg bare et spann med stjålet regn.
Publisert