Forstår du hva jeg forteller deg dersom jeg skriver at en bil har taka?

Om å få tak på språket.
Publisert