Kirsebom både bor og jobber på skansen. Han er daglig leder i Opplev Sørum og utdannet økonom. Han er også initiativtaker til musikkfestivalen på Blaker Skanse og en rekke andre arrangementer.

– Feil om subsidiering

– Jeg forstår ikke argumentasjonen til Statsbygg om hvordan Blaker Skanse har vært et tapsprosjekt og at det er Statsbygg som subsidierer den lokale virksomheten. Statsbygg får dekket alle drifts- og vedlikeholdskostnader på egen post via statsbudsjettet. Forstår jeg det riktig så inntektsfører de inntektene fra skansen på sitt eget driftsresultat. Disse bevilgningene kommer direkte fra felleskassa og ikke fra Statsbyggs egen «sjenerøse» lomme. Det må være direkte feil å si at det er Statsbygg som subsidierer, så vidt jeg kan forstå sier en fortvilet Kirsebom.

 

Han mener at kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg marginaliserer Blaker Skanse.

– Tåkeprat

– Først gir hun inntrykk av at Blaker Skanse er et tapsprosjekt blant Statsbyggs 2300 eiendommer, mens i realiteten er skansen finansiert av staten og i et eksklusivt selskap sammen med bare ni andre verdifulle nasjonale kulturhistoriske eiendommer og 28 fjell- og ødehytte. Deretter forsøker hun seg på å si at den bevilgningen over statsbudsjettet skal i hovedsak dekke ekstraordinært vedlikehold og særskilte tiltak, mens det står ordrett i proposisjonen for statsbudsjettet 2011: «Bevilgningen skal dekke løpende drift og vedlikehold av bygningsmassen». Dette er ikke særlig tillitvekkende og jeg opplever dette som skikkelig tåkeprat og et halvdårlig forsøk på å vri seg unna ansvaret sier en irritert Jørgen Kirsebom.

– Skremmende

– Hva er veien videre? Hva kan dere gjøre?

 

– Det som er skremmende akkurat nå er at mens vi tror og håper Sørum kommune får på plass en avtale med Statsbygg, er Statsbygg allerede godt i gang med salgsprosessen eller avhendingsprosessen som det offisielt heter. Det betyr at dersom Sørum kommune ikke klarer og bli enige med Statsbygg, kan Statsbygg ganske raskt legge ut eiendommen til salgs på det åpne markedet og samtidig selge eiendommen, til for eksempel en religiøs sekt, uten at vi rekker å reagere. Blaker Skanse kan derfor få samme skjebne som Åker Gård på Hamar, som nylig ble solgt til Smiths Venner, understreker Kirsebom.

Han presiserer at han ikke ønsker å uttale seg på vegne av kommunen.

– Urimelige klausuler

– Jeg forstår det slik at Statsbygg hadde urimelige klausuler når de prøvde «å gi» bort eiendommen til kommunen. Derfor ble det umulig for Sørum kommune å ta over Blaker Skanse. I media fremstiller Statsbygg seg som en sjenerøs eier, men det virker som de driver med et dobbeltspill der målet er å kvitte seg med ansvaret for statens kulturminner. Nå prøver Sørum kommune å få på plass en leieavtale, men Statsbygg krever at Sørum kommune skal dekke alle drifts- og vedlikeholdskostnadene. Alt dette samtidig som Statsbygg bevilges våre skattepenger gjennom statsbudsjettet til driften av skansen. Dette her henger ikke på greip, og jeg tror Statsbygg har bestemt seg for å selge og gjør alt de kan for å hindre at Sørum kommune får tilgang til eiendommen, fortsetter ildsjelen.

Vil kjempe for skansen

Han mener tida er inne for at alle krefter må forenes og starte aktivismen for å beholde Blaker Skanse.

– Vi må kreve av Stortinget at de øremerkede bevilgningene til Skansen blir overført til ny forvalter, dersom Statsbygg ikke er sitt ansvar bevisst.

 

Hva med neste års arrangementer på Blaker Skanse?

– Vi har fått garantier direkte av Statsbygg for at planlagte arrangementer må få kunne gjennomføres i 2018. Dersom Blaker Skanse blir solgt må de selge skansen med den forpliktelsen til ny eier. I 2018 er det 300 år siden Blaker Skanse hindret troppene til svenskekongen Karl XII i å krysse Glomma. Dette skal selvfølgelig markeres i stor stil, bebuder Jørgen Kirsebom.

Kritisk til Statsbygg

Leder Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen er også kritisk til Statsbygg.

– Det er vanskelig å få det Statsbygg svarer til å henge på greip. De får penger over statsbudsjettet nettopp for å kunne drifte Blaker skanse uten å gå i pluss. Stortinget sier da at det viktigste er å ta vare på eiendommen og ha den åpen som en møteplass. Det er bestillingen Statsbygg har fått, ikke å tjene penger. Å påstå at de må tjene penger er direkte feil. Å framstille dette som om de driver sponsing av lokalt kulturliv er bare tull. Oppgaven de har fått er å ta vare på anlegget og åpne det for bruk. Det er bruk og forankring i lokalmiljøet som sikrer at Blaker Skanse bevares, slår Fjeldheim fast.

 

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg svarer slik på Kirseboms antakelse om at Statsbygg inntektsfører inntektene fra Blaker Skanse på sitt eget driftsbudsjett, mens utgiftene dekkes over statsbudsjettet:

– Inntekter fra eiendommer som ligger under kapittel 533 «eiendommer utenfor husleieordningen i staten», føres til inntekt i motsvarende inntektskapittel 3533. Budsjetterte inntekter fra 3533 er kalkulert inn i budsjettet for kapittel 533, det betyr at inntektene går inn i finansieringen av tiltak på eiendommene over 533.

– Selges ikke ennå

– Hva er sjansene for at Statsbygg selger Blaker Skanse til for eksempel en religiøs sekt, dersom Sørum kommune ikke vil overta?

– Hvis Blaker Skanse selges, vil det gjennomføres en salgsprosess i det åpne markedet. Den er ikke startet ennå. Statsbygg har ingen oppfatning av hvem som kan være interessenter før prosessen er gjennomført, sier Aschim.

Bekrefter garanti

– Kan du bekrefte at Opplev Sørum har fått garantier for at planlagte arrangementer kan gjennomføres i 2018, uavhengig av et eventuelt salg?

– Statsbygg har sendt en forslag til langtidsleiekontrakt til Sørum kommune. Hvis Sørum kommune leier Blaker skanse må de ta stilling til hvem de vil leie ut til. Hvis Blaker skanse selges, har Statsbygg svart dem som har vært interessert i å leie eiendommen til arrangementer, at avviklingen av dette fram til 31. august 2018 vil kunne ligge som en forutsetning i et eventuelt salg, avslutter Hege Njaa Aschim.

 

Blaker Skanses eier Statsbygg har siden 2011 fått overført øremerkede midler direkte fra statsbudsjettet som skal brukes til Blaker Skanse og en rekke andre av statens kulturhistoriske eiendommer.

Statsbygg har i perioden 2011-2018 fått bevilget 320 millioner kroner til det som heter Eiendommer utenfor husleieordningen, herunder blant annet Blaker Skanse.