Samarbeid til innbyggernes beste

Fossumjordet på Sørumsand
Skal fylles med boliger

Fossumjordet på Sørumsand Skal fylles med boliger Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Erik Johansen skriver i onsdagens utgave av Indre om kommunestyrets beslutning om at Fossumjordet skal forsynes med vann fra Blaker vannverk.

Johansen skriver i sitt innlegg at vedtaket, som ble gjort med overveldende flertall i kommunestyret, er samfunnsøkonomisk forkastelig og vil innebære dyrere vann for innbyggerne i kommunen.  Beskyldningene sine baserer han på en rapport som ble fremlagt av Asplan Viak AS i 2015.

Det er besynderlig at slike konklusjoner trekkes, tatt i betraktning at rapporten ikke har tatt vannpriser med i sine vurderinger. Blaker vannverk er den største samarbeidspartneren til Sørum kommunale vannverk.

I begynnelsen av forrige kommunestyreperiode ble det avholdt et møte hvor kommunes politiske og administrative ledelse, samt ledelsen fra begge vannverkene var til stede.

Fokuset var å bedre samarbeidet om vannforsyningen i kommunen, da alle kunne se at et økt samarbeid ville gi bedre kvalitet og lavere priser for kommunens innbyggere. Beklageligvis ble ikke intensjonene fra dette møtet fulgt opp, heller ikke politisk.

Derfor ønsket kommunestyret i sin behandling nå i våres å legge opp til at kommunen skal samarbeide med Blaker vannverk om vannforsyningen til Fossumjordet. Sørum kommune skal sørge for at Blaker Vannverk kan benytte seg av det allerede eksisterende bassenget i Orderudåsen. 

På denne måten slipper Blaker vannverk å måtte bygge et eget vanntårn like i nærheten, og Sørum kommunale vannverk får inntekter som vil komme deres abonnenter til gode. 

Avslutningsvis beskylder Johansen kommunestyret for i alt for stor grad å ha spilt på følelser fremfor fornuft ved fatting av vedtak i denne saken. Men denne saken handler om så mye mer.  

Vi vil med dette vedtaket bygge opp en presedens for kommunens behandling av våre samarbeidspartnere. «Den gode kommunen» skal legge til rette for godt samarbeid for innbyggernes beste.

Artikkeltags