Tar et krafttak for klubbvekst: – Vi har i dag rundt 450 medlemmer. Et stadig økende befolkningstall i bygda tilsier at potensialet er mye større

PLASS TIL FLERE: Gunnar Foss og Brynhild Askvik ønsker flere medlemmer og enda større aktivitet på Blaker Idrettslags arenaer, som denne – gymsalen på Fjuk skole. Foto: Jon Wiik.

PLASS TIL FLERE: Gunnar Foss og Brynhild Askvik ønsker flere medlemmer og enda større aktivitet på Blaker Idrettslags arenaer, som denne – gymsalen på Fjuk skole. Foto: Jon Wiik.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

BLAKER: Flere medlemmer og større aktivitet – det er målet for et klubbutviklingsprosjekt som nå pågår i Blaker Idrettslag.

DEL

– Vi har i dag rundt 450 medlemmer, hvorav om lag 200 under 18 år. Et stadig økende befolkningstall i bygda tilsier at potensialet er mye større, sier idrettslagets leder Gunnar Foss til Indre Akershus Blad.

Denne erkjennelsen har hovedstyret nå tatt konsekvensen av. Med drahjelp fra Akershus Idrettskrets er det i vinter satt i gang en omfattende klubbutviklingsprosess. Den skal munne ut i en virksomhetsplan, som skal behandles på lagets årsmøte 14. mars.

Les også: Har jobbet 1785 dugnadstimer til nå: – De gjør en kjempejobb!

Hovedmålet med prosjektet er å øke antall medlemmer, ikke minst antall familiemedlemskap, samt styrke lagånden.

Bedre samarbeid

I januar og februar er det avholdt både et folkemøte og en helgedugnad, der ulike tiltak for å øke både oppslutning og aktivitet er diskutert.

– Vi har fått mange gode innspill, og engasjementet har vært stort. Konklusjonen så langt er at laget står for mye bra, men at mangt kan bli bedre, blant annet ved å tenke nytt og prioritere litt annerledes. Vi må bli en mer effektiv organisasjon, sier Gunnar Foss og styremedlem Brynhild Askvik.

De legger ikke skjul på at det ligger et stort forbedringspotensial i et bedre samarbeid mellom lagets sju særidrettsgrupper – fotball, friidrett, allidrett, ski, sykkel, trim og ungdomskafé.

– Gruppene må bli flinkere til å stille opp for hverandres arrangementer og aktiviteter, se helheten og dermed utnytte våre samlede ressurser enda bedre, understreker Foss og Askvik.

Tre kjerneverdier

Gjennom utviklingsarbeidet som til nå er gjennomført, med Kathrine Strand Hammond fra Idrettskretsen som kyndig veileder, har man kommet fram til følgende visjon for idrettslagets drift: ”Hele bygda, hele livet”.

Les også: – Det blir veldig rart at spillere skal fly ut og inn av banen som en saueflokk

Den bredt anlagte virksomhetsplanen det nå jobbes med for fleridrettslaget omfatter lagets visjon, verdier, virksomhetsidé, hovedmål, virkemidler og handlingsplan.

Underlagt denne er de enkelte gruppenes egne sports- og handlingsplaner.

– Vi har satt opp tre kjerneverdier som skal gjennomsyre hele organisasjonen vår: Inkluderende, positive og aktive, sier Askvik, som håper krafttaket også vil bidra til å minske frafallet av ungdom når de nærmer seg voksen alder.

Artikkeltags