– Vi driver på her til midten av desember

Anleggsleder Thomas Tørnby i Bergquist Maskin og Transport AS (t.v.) og byggeleder Yngvar Jahren i Statens vegvesen.

Anleggsleder Thomas Tørnby i Bergquist Maskin og Transport AS (t.v.) og byggeleder Yngvar Jahren i Statens vegvesen. Foto:

Det kan gå en snau måned før veiarbeidet ved Bjørkelangen skole er ferdig.

DEL

Fylkesvei 115 gjennom Bjørkelangen blir for tiden utbedret, og det er Bergquist Maskin og Transport AS som utfører arbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen.

Arbeidet startet ved Shell/7-Eleven, og har gått sin gang sørover langs fylkesvei 115, Haldenveien. Trafikkavviklingen har gått som smurt i veiarbeidsområdet – helt til strekningen fra krysset ved Stasjonsveien og forbi Bjørkelangen skole sto for tur.

Nylig var det oppstart på strekningen, og lysregulering på morgenkvisten medførte at trafikken sørfra til Bjørkelangen ble stående bom fast. Det gjorde at entreprenør Bergquist Maskin og Transport måtte ta noen grep.

– Vi så at det ble litt kaotisk rundt klokka 07.00 og ved skolestart, sier anleggsleder Thomas Tørnby til Indre Akershus Blad.

LES OGSÅ: – Vi vil ha oss frabedt at folk kjører på gangveien for å komme seg fram

Resultatet har blitt manuell dirigering på dagtid.

– Da kan vi slippe på trafikken mye bedre. De holder på hele dagen, for det ble så kort opphold hvis de skulle gi seg om formiddagen og starte opp tidlig på ettermiddagen igjen, sier Tørnby.

– Egentlig gir vi oss klokka 16, men i forhold til trafikkavviklingen holder vi på til klokka 17, og da setter vi i gang lysreguleringen, sier Tørnby.

Til midten av desember

Strekningen forbi Bjørkelangen skole er ifølge Tørnby på 380 meter, og noe lengre enn de to første etappene (fra Shell/7-Eleven til Bjørkelangen videregående, og fra Bjørkelangen videregående til krysset ved Einerhaugveien).

– Vi vurderte om vi skulle dele strekningen i to, men da hadde det blitt lengre anleggsperiode. Vi håper bilistene har forståelse for at vi må jobbe her, og at de ser at dette blir bra til slutt. Litt kø må folk regne med at det blir, og det er nok lurt å beregne 10 minutter ekstra, sier Tørnby.

– Synes du bilistene er flinke til å vise hensyn?

– Ja, det har gått bra på de forrige etappene i hvert fall. Folk er fornøyde, og vi har fått få ubehagelige meldinger, sier Tørnby.

Veiarbeidet ved Bjørkelangen skole vil pågå en måneds tid framover.

– Strekket her skal være ferdig medio desember. Da må vi ta en vurdering av hva vi gjør videre, sier byggeleder Yngvar Jahren i Statens vegvesen.

Også han oppfordrer bilistene til å kjøre forsiktig.

– Vi prøver å avvikle trafikken så godt som mulig, og ber om at det tas hensyn til dem som jobber her, sier Jahren.

LES OGSÅ: Folkemøte om Glommakryssing: – Statsråden mangler besluttsomhet og handlekraft

Forsterker veien

Utbedringen av fylkesvei 115 er en del av Statens vegvesens løpende vedlikehold. Egentlig skulle veien bare asfalteres.

– Planen var å legge nytt slitelag, men vi så at veien var så dårlig, sier byggeleder Jahren.

Derfor graver entreprenøren seg et godt stykke ned i veibanen, og legger nye masser i håp om at frosten og all trafikken ikke skal medføre sprekker og humper i veien i like stor grad som før.

– Vi foretar en punktvis forsterkning av veien, og tar de verste punktene, sier Jahren.

De svakeste partiene befinner seg i sentrumsområder. Derfor tas nærmest hele strekningen gjennom Bjørkelangen sentrum.

– Dette er forberedelser til asfaltering, med kantforsterking og masseutskifting, sier Thomas Tørnby i Bergquist.

Det er flere partier sørover langs fylkesvei 115 som også skal utbedres, trolig helt ned til Hjellebøl.

Når det blir frost i bakken, vil arbeidet stanses midlertidig fram til våren igjen.

– Blir det «tæla», gir vi oss. Men vi kommer nok til å kjøre så lenge det er mulig. Blir det plussgrader og fint utover kan vi godt holde på hele vinteren for vår del, sier anleggsleder Thomas Tørnby i Bergquist.


Artikkeltags