– Helt urimelig hvis vi ikke hjelper Kari, Tor og de andre innbyggerne

Simen Solbakken (H) mener det er en selvfølge at kommunen tar ansvar for å få orden på den mangelfulle infrastrukturen på tre boligfelt.