Avslo søknaden

Politikerne avslo dispensasjonssøknaden, men oppfordrer til dialog mellom huseier og kommunen.