Kommunen godtar dommen, og må betale

Aurskog-Høland kommune anker ikke dommen i rettssaken mot skolebygger Hent AS.