16 måneder etter åpningen: – Bjørkelangen skole har flere elever enn den er dimensjonert for

Det er allerede trangt på skolen som ble åpnet i mars 2018. Ordfører erkjenner at Bjørkelangen skole må utvides.