Sigbjørn Westreng (60) fra Bjørkelangen har bestemt seg for å selge næringseiendommen han gjennom We-Ma Eiendom AS har utviklet i Rakkestad i Østfold. I salgsannonsen står det at «bygget er tiltenkt landbruk, anlegg og transportbransjen, og er meget godt egnet til bruk for salg og reparasjon av store kjøretøy.

Næringslokalet på 1.300 kvadratmeter har en egen verkstedavdeling med tre høye kjøreporter og fleksibel traverskran med 5 tonns løfteevne. I tillegg til lager, verksted for små maskiner, kontorer, garderober og et stort salgslokale.

Bygningen, som ble oppført så sent som i 2021, har også en rekke rom for delelager og slangeverksted for hydraulikkslanger. Eiendommen har et tomteareal på bortimot 8 mål. Verksted og delelager er per dato leid ut til det lokale firmaet Traktorsenteret AS.

Det er Eiendomsmegler 1 Østfold Akershus Næring som står for salget. Etter det Indre forstår, har det vært flere interessenter på banen den tiden Televeien 1 har ligget ute i markedet. Eiendommen har en prisantydning på 30 millioner kroner. Verditaksten er på 34,5 millioner.

– På denne eiendommen er ingenting overlatt tilfeldighetene. Vi har hatt en tanke bak alt som er gjort, blant annet er det høyt under taket i verkstedet, jordvarme i alle gulv og store asfalterte utearealer. Nå har vi bestemt oss for å bruke all vår tid og kraft på Bjørkelangen. Det er her vi bor og virker, og her har vi investert i mye eiendom som må følges opp i årene som kommer, sier Sigbjørn Westreng til Indre Akershus Blad.

Westrengs næringseiendom i Rakkestad ligger godt synlig like ved Bergenhuskrysset – kjent som det mest trafikkerte krysset i Indre Østfold.

– Beliggenheten kan ikke bli så mye bedre, fastslår Sigbjørn Westreng.