Aurskog-Høland kommune har fått inn en søknad om penger til droneinnkjøp.

Dronen skal benyttes til blant annet å redde rådyrkalver fra slåtten.

Kommunen ønsker å ta i bruk midler fra ulvefondet for å betale dronen.

«Ut fra dyrevelferdshensyn og å unngå forringelse av graset som skal brukes til dyrefor, er det positivt å finne og fjerne kje før slåtten. Det er kjent at ulv stedvis kan gjøre store innhogg i rådyrbestanden. Dette vil derfor også være et kompenserende tiltak i forbindelse med ulvepredasjon», heter det i kommunedirektørens innstilling.

– Lider

Det er Kjell Langsrud i KL Miljøvarme på Hemnes som er mannen bak søknaden.

I utgangspunktet søker han om 84.000 kroner til tiltaket. Innstillingen overfor politikerne er å bevilge 40.000 kroner.

I søknaden skriver Langsrud:

«Undertegnede ser med vemod på alle lidelser og død som mange rådyrkalver råker ut for i sine første leveuker. Det blir kjørt i hjel og/eller skadet mange individer med bøndenes slåmaskiner under 1te slåtten nå i første halvdel av juni måned hvert år. Dette ønsker jeg å gjøre noe med ved å gå til anskaffelse av ei drone med varmesøkende kamera.»

Politikerne har i forkant av behandlingen bedt administrasjonen sjekke om søknaden er innenfor regelverket til å benytte ulvemidlene. Svaret er ja, under tvil, heter det fra administrasjonen.

«Det er vanskelig å konkludere om dronesøknaden er innafor eller ikke iht. vedtatte retningslinjer, og administrasjonen mener det må være opp til politikerne å avgjøre søknader som ligger i grenseland i forhold til retningslinjene de selv har vedtatt.»

Til viltfondet?

Mandag skal formannskapet behandle saken, før den skal endelig vedtas i kommunestyret om en uke. Nylig var saken oppe i Utvalg for samfunnsfunksjoner og næring. Et enstemmig utvalg var enige i å bruke av ulvefondet til droneinnkjøp.

I tillegg foreslo Høyres Jan Birger Holth følgende tillegg:

«På grunnlag av at det ikke blir lisensjakt vinteren 2023, overføres bevilgede penger til eventuell lisensjakt på kroner 250.000 til kommunalt viltfond.»

Utvalget stemte for tillegget, og det blir liggende med innstillingen til formannskapet.