Løypesjef Sivert Wallander Bjerkely i Aurskog-Høland Rally har et budskap til publikum i forkant med årets arrangement 1. juni.

– Vi har mye jobb i forkant av løpet og ønsker å informere publikum på et tidlig tidspunkt. Det er mange involverte på et slikt arrangement, det er derfor viktig for oss at alle berørte blir informert tidlig. Under selve løpsdagen vil det benyttes områder og veier i hele kommunen, også på grensene mot Trøgstad og Hedmark. Stengetidene vil være noen timer lørdag 1 juni på de berørte veiene. Beboere på de berørte veiene vil varsles med brev og skilt, forklarer Bjerkely.

Han presiserer at mye er i år likt som i fjor, men at det også vil være noen nye momenter.

Streng sikkerhet

Han understreker at sikkerheten rundt et slikt arrangement er ganske strengt og alt foregår etter godkjenninger fra alle nødetater, vegvesen og kommune.

– Det vil under gjennomførelse av alle etapper alltid være ambulanse på start, så skulle uhellet oppstå hos beboere langs etappen vil denne være tilgjengelig. Avtaler med nødetatene er godt planlagt og liv og helse går alltid først. Skulle uhellet oppstå, vil etappen stenges slik at nødvendig hjelp kommer fram. Alle som bor langs en etappe vil i god tid få et infoskriv i sin postkasse. og lapper med info om stenging av vei vil henges opp minimum to uker før, så følg med, oppfordrer løypesjefen.

Bjerkely forteller at det er mange frivillige som hjelper til under rallyet men at flere trengs.

– Skal du ut å se på løp og har lyst til å bidra ta gjerne kontakt. Vi håper på godt vær, fart og spenning og ikke minst mye publikum, avslutter Sivert Wallander Bjerkely.