Ber Aurskog-Høland om å ta imot flere flyktninger

Direktoratet har sendt brev med anmodning til kommunen.