Du har helt sikkert lagt merke til det: Prisene på bensin og diesel har skutt i været.

Etter at prisene i starten av pandemien kollapset helt, har pumpeprisene tilsynelatende steget jevnt og trutt. Og særlig den siste tiden har prisene økt markant: Literprisene nærmer seg allerede 20 kroner om du har en krevende motor.

Til sammenligning var gjennomsnittlig pumpepris i november 2020 var 13,56 kroner.

– Vi skjønner meget godt at mange reagerer når prisen på bensin nærmer seg 20 kroner. Men det er lite vi som drivstoffselskap får gjort med det, sier kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Cirkle K og forklarer:

– Avgiftene er omtrent 60 prosent, som er en betydelig andel av dagens pris. Kostpris, eller vår innkjøpspris, utgjør dessuten cirka 30 prosent. Det gjør at 90 prosent av prisen er utenfor vår kontroll. Cirka 10 prosent er vår andel, og skal gå til å dekke alle kostnader til lagring og salg, samt fortjeneste.

Hva er det som har skjedd?

– Årsaken til høye drivstoffpriser nå er at innkjøpsprisen på ferdigraffinerte produkter (bensin og diesel, journ. anm), og biodrivstoff, som vi blander inn i drivstoffet, er høy. Innkjøpsprisen har steget betydelig de siste månedene, sier Hansen.

Årsaken til prisøkningen er flere sammenfallende hendelser:

Råoljeprisen har steget 40 prosent siden nyttårPrisen på ferdig raffinert bensin har økt 60 prosentPrisen på biodrivstoff, som må blandes inn i drivstoffer du kjøper, har økt omtrent like mye som bensinprisenPå toppen av dette har kronekursen svekket seg 7-8 prosent mot dollar i sommer.Og som en liten ekstraeffekt: Merverdiavgiften øker også når prisen øker.

Norske bensinstasjoner kjøper inn drivstoff fra det åpne markedet, og prisen betales normalt i dollar.

– På sitt høyeste nivå i år

– I juni 2021 kostet en liter bensin på det internasjonale markedet 4,40 kr/l (regnet om fra dollar) – opp fra 2,60 i januar. Gjennom 2021 har denne prisen økt gradvis, og er nå på sitt høyeste nivå i år, på linje med sommeren 2019, sier generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik i bransjeorganisasjonen Drivkraft.

Det er noe ganske annet enn ved starten av pandemien:

– Prisen på bensin falt til 1,5 kroner i april 2020 og var på rundt 2,70 resten av året. Så pandemien ser ut til å ha slått ut på prisen i 2020.

Hun avviser at prisøkningen er en følge av økt fortjeneste for bensinstasjonkjedene:

– Når vi bruker tallene ovenfor, ser vi at bruttoavansen har ligget på mellom 2-2,6 kr/l i 2021, på nivå med tidligere år. Da har vi ikke tatt hensyn til innholdet av biodrivstoff, som har høyere innkjøpspris enn de fossile komponentene. Bruttoavansen skal som kjent dekke selskapenes kostnader til frakt, lagring, drift, transport, administrasjon, markedsføring, samt fortjeneste, sier hun.

Økt bilbruk etter pandemien er bakgrunnen

Årsaken til at ferdigraffinerte drivstoffprodukter har økt betydelig mer i pris enn prisen på olje, er ifølge oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets ganske enkel:

– Den enkle forklaringen på at prisen på bensin har steget mer enn olje hittil i år, er at vi har fått en nesten normalisering av bilbruk i Europa og USA. Dette var langt fra tilfelle ved starten av året.

Høyere bilbruk gir økt etterspørsel etter bensin, og dermed går prisene opp.

– I tillegg er bensinlagrene i USA nå under femårs lav. Denne kombinasjonen har gjort at bensin har steget mer enn oljeprisen, forteller Martinsen.