Vil hedre minnet av god venn, søker kommunen om økonomisk støtte til beredskapsbåt

Båten koster 2,3 millioner kroner.