I denne barnehagen har 35 barn et annet morsmål enn norsk

Heidi Cecilie Bjoraa Gilje får tårer i øynene når hun forteller om hverdagen på arbeidsplassen sin.