Barnehagen justerte åpningstiden etter foreldrenes behov, nå får den toppscore

– Vi scorer nok høyt på at vi er fleksible.