Frp i Sørum foreslo i kommunestyret før jul å iverksette et samarbeid med andre kommuner og ulike aktører for å kunne etablere et badeland på Frogner.

Forslaget fikk kun 13 stemmer og ble ikke vedtatt.