Her har det vært både fødestue og aldershjem – nå skal det rives

Det kommunale bygget i Aurstien på Linåkermoen skal jevnes med jorda.