Solid 1. kvartal fra Aurskog Sparebank

Artikkelen er over 2 år gammel

Tjener litt mer enn i 2017.

DEL

Pr. 1 kvartal. 2018 oppnådde Aurskog Sparebank et resultat før tap på 24,4 millioner kroner. Etter skatt er resultatet 17,4 millioner kroner, 500.000 kroner bedre enn på samme tid i fjor.

Styret skriver at resultatet er som forventet og at det vurderes som solid.

Rentenetto og kostnader er svakt fallende og er som forventet. Banken har ved kvartalsslutt en forretningskapital på 11,3 milliarder kroner.

«Forøvrig preges regnskapet av svært lavt volum av misligholdte og tapsutsatte lån og lave tap. Banken har en total kapitaldekning på 20 prosent, en kjernekapitaldekning på 18,4 prosent og en ren kjernekapitaldekning på 16,1 prosent – alle tall med god margin over fastsatte krav», heter det fra styret i Aurskog Sparebank.

Få nyhetene rett på din mobil!

Last ned appen indre.no, og få varsel på mobilen om de viktigste hendelsene og nyhetene.

For iPhone

For Android

Artikkeltags