Ifølge Forsvaret er det i tidsrommet 1978-2018 registrert 87 veteraner i Fet, 146 i Sørum og 100 i Aurskog-Høland.

Under Frigjøringsdagen 8. mai i år arrangerte Aurskog-Høland kommune for første gang en sammenkomst for lokale krigsveteraner. Det satte veteranene stor pris på.

De har etablert en egen Facebookgruppe (Veteraner i Aurskog-Høland) hvor de kan kommunisere, men ønsker å komme i kontakt med enda flere gjennom lokalavisen.

49 år gamle Morten Bakka, som er bosatt på Bjørkelangen, har vært i Libanon og Bosnia. Jan Thore Røen (34), bosatt på Løken, har vært i Afghanistan. 53-åringen Roar Sæter fra Setskog har tjenestegjort i Libanon og Makedonia, mens hemnesingen Vegard Nymo-Jensen (28) har vært i Afghanistan.

– Vi ønsker å nå ut til så mange veteraner som mulig og skape en arena hvor det er mulig å snakke med andre som har samme bakgrunn, er budskapet fra kvartetten.

– Det finnes foreninger for veteraner andre steder på Romerike, men vi ønsker å skape et møtepunkt i Aurskog-Høland. Dette skal være et gratis tilbud hvor menn og kvinner som har tjenestegjort i utlandet kan treffes, bygge fellesskap og kanskje ta noen turer sammen. Det skal være et lokalt lavterskeltilbud, poengterer de.

Over 20 år skiller yngstemann og eldstemann i kvartetten Indre møter. De har vært i ulike deler av verden og på ulike tidspunkt, men tjenesten de har gjennomført for Norge har gitt dem en felles plattform. Og alle fire ville ha gjort det samme igjen.

– Folk som ikke har deltatt i internasjonale operasjoner, har ikke forutsetninger til å vite hva det dreier seg om. Derfor er det viktig at vi kan snakke med likesinnede, påpeker Morten Bakka.

De har sett seg lei på at veteraner fra internasjonale operasjoner ofte omtales som personer med psykiske plager.

– Ofte får vi høre at veteraner er psykisk ustabile. Vi er ikke tikkende bomber i samfunnet, det går fint an å komme tilbake til samfunnet, sier Morten Bakka.

– Det er mange robuste folk som er veteraner og som er en ressurs i lokalmiljøet, understreker Jan Thore Røen.

Og om det er noen som har behov for å lufte tanker eller opplevelser en har vært igjennom, er veteranmiljøet rette forum, mener kvartetten.

– Det var en som sa en gang: Alt håp er ute. Underforstått; kom deg ut og snakk med folk dersom du har behov for det, ikke sitt alene med tankene. Og vi henter gjerne folk, dersom noen har behov for transport, sier Roar Sæter.

Regjeringen har utarbeidet en oppfølgingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste. Her heter det blant annet at kommunene oppfordres til å utarbeide kommunale eller interkommunale veteranplaner. Aurskog-Høland kommune opplyser at arbeidet med en interkommunal veteranplan er påbegynt.