Vet du hva det nye kommunenummeret er?

Overgangen til Viken fra 1. januar 2020 har gitt norske kommuner og fylker nye nummer. Med unntak av fire kommuner.