Færre går i kirken

Av

Besøkene i gudstjenesten i Aurskog og Løken kirkesogn øker, mens det er en nedadgående trend i Søndre Høland.