200 millioner kroner i lønn og godtgjørelser til folkevalgte – og Tom tjener mest: – Skulle jeg ha bedt om å få mindre lønn?

Kommunene på Romerike har betalt vel 200 millioner kroner i lønn og godtgjørelser til folkevalgte siste fire år. Se hva folkevalgte i Aurskog-Høland, Fet og Sørum har fått for strevet.