Svein Brokke leder kontrollutvalget

Svein Brokke fra Løken leder kontrollutvalget i nye Aurskog-Høland kommune.

Svein Brokke fra Løken leder kontrollutvalget i nye Aurskog-Høland kommune.

Svein Brokke fra Løken er valgt til leder av kontrollutvalget i nye Aurskog-Høland kommune.

DEL

Det ble vedtatt i kommunestyret mandag.

Dermed overtar Brokke ledervervet etter at Jon Arne Dalby (H) har hatt ledervervet for kontrollutvalget i den forrige kommunestyreperioden.

Brokke, som representerer Arbeiderpartiet, får følgende med seg i kontrollkomiteen fram til 2023:

  • Nestleder Lars Henrik Sundby (Sp)
  • Anette Østgård Tønsberg (H)
  • Thor Haugerudbråten (Frp)
  • Trond Arild Ydersbond (SV)
  • Eli Ostrø (Ap)

Følgende varamedlemmer ble valgt: Unni Førrisdahl (Krf), Lars-Erik Ottosson (Sp), Jan Rune Fjeld (Ap), Eva Marie Gran (Ap), Tone Jørgensen (Ap).

Hva gjør kontrollutvalget?

Kontrollutvalget skal føre et løpende tilsyn og kontroll på vegne av kommunestyret og skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg.

Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret.

Artikkeltags