33 millioner kroner i overskudd, men gjelda øker betraktelig

SOLID OVERSKUDD: Ordfører Roger Evjen og rådmann Siri Hovde i Aurskog-Høland kommune.Foto: Øyvind Henningsen

SOLID OVERSKUDD: Ordfører Roger Evjen og rådmann Siri Hovde i Aurskog-Høland kommune.Foto: Øyvind Henningsen

Artikkelen er over 2 år gammel

BJØRKELANGEN: Aurskog-Høland kommune leverte bedre enn de selv forventet i 2017.

DEL

2017-regnskapet for Aurskog-Høland kommune er klart. I et år hvor det ble bygget skole, helsehus og svømmehall, leverte kommunen et overskudd på 33,6 millioner kroner.

«Dette tilsvarer et reelt netto driftsresultat på 2,1 prosent, som er innenfor kommunens langsiktige mål på 2,0-2,5 prosent. Resultatet er bedre enn forventet», skriver kommunen på sin hjemmeside.

Økte skatteinntekter er den viktigste forklaringen til det gode resultatet. Merinntekter på skatt og rammetilskudd utgjør 15 millioner kroner.

Driftsregnskapet per sektor/stab viser et merforbruk på 5,5 mill kr (-0,7 %) mot justert budsjett.

Investeringene på 437,4 millioner kroner er tidenes største for et enkelt år, og netto lånegjeld per innbygger øker fra 44.114 kroner i 2016 til 60.806 kroner ved utgangen av 2017.

«Likviditeten er god og reflekterer resultatutviklingen de siste årene ved at fondssituasjonen er gradvis styrket», heter det fra kommunen.

Artikkeltags