Kommunen sier nei til å støtte venneforeningen økonomisk

Har planer om å leie inn snekker for blant annet å panele, reparere og montere.