Kjøpte barnehagevikarer for 1,2 millioner kroner i strid med loven

– Vi må bare erkjenne at vi ikke har fulgt opp lovverket og interne rutiner godt nok, svarer konstituert kommunalsjef for oppvekst og utdanning Christian Holmedahl.