To lokale søkere til jobben som arealplanlegger

Av tjue søkere til stillingen som arealplanlegger i Aurskog-Høland kommune, er det to lokale personer.