Det har foregått et norsk-svensk samarbeide om edelkreps i mer enn 10 år. Nå utvides prosjekt.

I løpet av tre år skal man gjennomføre et prosjekt hvor man skal forberede forholdene og redusere lokale miljøtrusler for edelkrepsen.

I dette ligger blant annet bekjempelse av både krepsepesten og signalkrepsen.

Krepsepesten har slått ut nesten hele den norske krepsebestanden i Akershus og Østfold.

Den nordamerikanske signalkrepsen er i stor skala satt ut i Sverige, da den er immun mot krepsepest. Den er til gjengjeld ikke så attraktiv som mat som edelkrepsen.

I tillegg kan den være bærer av krepsepesten uten selv å bli syk.

Gjennom arbeidet, blant annet med en grenseoverskridende handlingsplan for edelkrepsen, muliggjøres på sikt en bedre forvaltning og bevaringsstrategi for kreps.

Prosjekteiere er Länsstyrelsen i Värmland og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Den totale budsjettrammen er på 817.021 euro, med 252.260 euro i EU-midler og 120.000 euro fra norske interreg-midler.