Åtte ansatte varslet om svært kritikkverdige forhold på legevakta. Det ble aldri tatt videre: – Vi beklager hvis vi feilet, sier hovedverneombudene

Varslerne ønsket at hovedverneombudene skulle ta varselet til øverste hold. Først tre uker senere mottok rådmannen det samme varselet – fra lokalavisen.